โครงการ CSR ณ.วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง  (4 ตุลาคม 2556)  
       บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด (LeKise) จัดโครงการ CSR ณ วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556  
  Lekise's CSR Team นำทีมโดย คุณ สมนึกโอวุฒิธรรม ประธานบริหารเครือ LeKise Group ผู้บริหาร  
  และพนักงานบริษัทในเครือ ร่วมเดินทาง ไปจัดกิจกรรมไปทำบุญถวายหลอดไฟ และ เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและยากจน จำนวน  
  2,500 คน ณ วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง พร้อมมอบอาหารแห้ง และอุปกรณ์กีฬา ภายใต้"โครงการแบ่งปันให้น้อง  
  เพื่อน้องท้องอิ่ม" ซึ่งอิ่มบุญกันทั่วถึง  
     
     
         
     
         
         
 
 
29/22 Moo3, Rama 2 Rd T.Nadee, A.Muang Samutsakorn 74000 (Thailand)
Tel: +66(0)3441 9200,+66(0)3441 9222 #222  Fax: +66(0)3441 9205,+66(0)3441 6363