โครงการ CSR LOVE AND SHARE(25 ตุลาคม 2556)  
     
      เมื่อวันที่ 25 ตุลาคา 2556 CSR TEAM โดยคุณวรรณี โอวุฒิธรรม และคุณ เบญจรัตน์ สิรชัยณรงค์ ได้เดินทาง  
  ไปมอบเงินบริจาก จากการขายเสื้อ LOVE AND SHARE และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก "โรค รูมาคตอยด์"แก่  
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ณ.โรงพยาบาลเด็ก  
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
         
         
 
 
29/22 Moo3, Rama 2 Rd T.Nadee, A.Muang Samutsakorn 74000 (Thailand)
Tel: +66(0)3441 9200,+66(0)3441 9222 #222  Fax: +66(0)3441 9205,+66(0)3441 6363