รางวัล Thailand Energy Award 2013  (27 มิถุนายน 2556)  
  คุณ สมนึก  โอวุฒิธรรม(CEO) บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2013 ประเภทผู้บริหาร  
  โรงงานควบคุมดีเด่นประจำปี 2556  
         
         
         
         
 
 
29/22 Moo3, Rama 2 Rd T.Nadee, A.Muang Samutsakorn 74000 (Thailand)
Tel: +66(0)3441 9200,+66(0)3441 9222 #222  Fax: +66(0)3441 9205,+66(0)3441 6363