รางวัล Thailand Energy Award 2013  (27 มิถุนายน 2556)
คุณ สมนึก  โอวุฒิธรรม(CEO) บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด ได้รับ
รางวัล Thailand Energy Award 2013 ประเภท ผู้บริหารโรงงาน
ควบคุมดีเด่นประจำปี 2556
More --->
 
   
   
โครงการ CSR LOVE AND SHARE(25 ตุลาคม 2556)
บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด (LeKise) โดยคุณ วรรณี โอวุฒิธรรม
และ คุณ เบญจรัตน์ สิรชัยณรงค์ ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาก
More --->
 
   
   
โครงการ CSR ณ.วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง  (4 ตุลาคม 2556)
บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด (LeKise) จัดโครงการ CSR
ณ วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
More --->
 
   
  หน้าที่ 1  
 
 
29/22 Moo3, Rama 2 Rd T.Nadee, A.Muang Samutsakorn 74000 (Thailand)
Tel: +66(0)3441 9200,+66(0)3441 9222 #222  Fax: +66(0)3441 9205,+66(0)3441 6363