ผู้ก่อตั้งบริษัท
คุณ อุดม โอวุฒิธรรม 

ประธานกรรมการบริหาร
คุณ สมนึก โอวุฒิธรรม
ผู้อำนวยการ

คุณ รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์
 
     บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ กิจเจริญแสง ผู้บริหารในเบื้องต้นคือ
คุณ อุดม โอวุฒิธรรม  และ  คุณสุภางค์ โอวุฒิธรรม
 
     กิจการในช่วงแรก LKS เริ่มต้นจากการซื้อเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับการร่วมมือทางด้านเทคนิคในการผลิต ดังนั้น หลอดไส้
ที่ผลิตในตอนแรกจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้ชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด LKS และจัดจำหน่ายในประเทศไทย
 
     ในภายหลังเมื่อสินค้าของ LKS  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดในประเทศไทย รวมทั้งมีความต้องการในสินค้าเพิ่มขึ้น จึงได้
ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่ม ซึ่งในครั้งนี้ซื้อจากประเทศไต้หวันพร้อมทั้งความร่วมมือทางด้านเทคนิคในการผลิตหลอดไส้นี่เองที่ทำให้
LKS สามารถปรับปรุงพัฒนาสินค้าทั้งทางด้านปริมาณการผลิตและคุณภาพได้มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต
 
     ในปี 2516 บริษัทได้เริ่มมีการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง โดยร่วมมือกับบริษัท Tungsram จากประเทศฮังการีด้วยความร่วม
มือเป็นอย่างดีจาก Tungsram จึงสามารถส่งพนักงานไปดูงานที่ประเทศฮังการีเพื่อศึกษากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีหลายอย่างใน
การผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรงนอกจากนี้ทาง Tungsram ยังส่งช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตมาประจำอยู่ที่ LKS
เพื่อคอยให้คำแนะนำพนักงานของ LKS และช่วยให้ LKS มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์มากขึ้นด้วย ทั้งนี้รวม
ถึงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ถึงระดับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ
 
     ต่อมา LKS ได้ขยายสายการผลิตหลอดตรงฟลูออเรสเซนต์จากเพียง 1 สายการผลิตเป็น 2 สายเพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ในปี 2518 LKS มีนโยบายที่เพิ่มสายการผลิตสินค้าใหม่คือ Glow Starter เพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาด LKS  ก็ได้เพิ่มสายการผลิต Glow Starter อีก 1 สายเนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาด
 
     จากการที่ LKSถือเป็นพันธกิจที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2521ทางLKSจึงสามารถผลิต
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบกลมได้เป็นครั้งแรกด้วยความร่วมมือ และการให้คำแนะนำทางเทคนิคที่ดีจากทางไต้หวัน ด้วยความพยายาม
อย่างต่อเนื่อง LKS สามารถขยายสายการผลิตเพิ่มขึ้นได้อีกเป็น 3 สายในเวลาต่อมา ในปี 2526 LKS มีกำหนดนโยบายขยายตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศโดยใช้แบรนด์ DAI-ICHAI
 
     ปี 2527 LKS เริ่มความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับบริษัท Hitachi ของประเทศญี่ปุ่น โดยการเซ็นสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน
เทคนิคสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลังจากการสำรวจ เก็บข้อมูลเรื่องการผลิต ทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในกระบวนการผลิตทุกๆขั้นตอน
ทำการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผลิตจากบริษัท Hitachi ประเทศญี่ปุ่นคอยให้การสนับสนุน
ในที่สุดทาง LKS สามารถผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับความไว้วางใจจากทาง Hitachi ประเทศญี่ปุ่นให้ใช้ แบรนด์อันโด่งดังของ HITACHAI ได้ในภายหลัง
 
     โรงงานของ LKS ก็ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 9002 : 2000 จาก SGS เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542 นอกจากนี้ LKS เรายังพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการรวมทั้งระบบการผลิตตลอดมาจนกระทั่งได้รับการรับรองคุณภาพระบบการบริหารตามมาตรฐานสากลมากมาย
 
                            
 
 
29/22 Moo3, Rama 2 Rd T.Nadee, A.Muang Samutsakorn 74000 (Thailand)
Tel: +66(0)3441 9200,+66(0)3441 9222 #222  Fax: +66(0)3441 9205,+66(0)3441 6363